Expertisecentrum

Tragel heeft erkende expertise voor behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. Het Expertisecentrum bundelt medische en paramedische kennis en kunde voor deze gespecialiseerde behandeling en begeleiding . Het Expertisecentrum heeft verschillende vakdisciplines:

  • artsen verstandelijk gehandicapten (AVG-zorg)
  • gedragsdeskundige zorg (orthopedagogen en psychologen)
  • verpleegkundige zorg
  • logopedie
  • fysiotherapie
  • ergotherapie
  • bewegingsagogie

De kracht van het Expertisecentrum bestaat uit de multidisciplinaire bundeling van kennis en samenwerking. Samenwerking tussen de disciplines onderling en samenwerking met de begeleiders. Naast individuele zorg wordt ook kennis ontwikkeld en onderwijs en bijscholing gegeven, vooral aan begeleiders van cliënten.