10 juni 2013

Highlights CCR-vergadering d.d. 10 juni 2013.

 

 A.    Voorzitter / lid cliëntenplatform in CCR-vergadering.

Met betrekking tot te bespreken onderwerpen in de CCR die specifiek betrekking hebben op de zorgverlening aan cliënten, wordt besloten alert te zijn op deze onderwerpen en zodra mogelijk vanuit ieder cliëntenplatform één keer iemand hiervoor uit te nodigen in de CCR.

 

B.    Regeling invoering van de pinpas.

Er bestaat veel onduidelijkheid over de invoering van de pinpas. Dit onderwerp wordt opnieuw besproken met de RvB op 08 juli a.s.

 

 

Highlights Overlegvergadering d.d. 10 juni 2013

 

 

A.    Voeding.

Gezonde voeding is het belangrijkste criterium. De maaltijden worden regelmatig door de diëtiste gecontroleerd op kwaliteit. Ook voor cliënten met allergieën worden de maaltijden gecontroleerd. De voedingscommissie gaat op deze manier voort en evalueert in 2014 opnieuw.

 

B.    ECD-programma van eisen.

Veel partijen, waaronder de CCR, hebben input geleverd bij de totstandkoming van dit programma van eisen. Iedereen dient het systeem op een zelfde manier te gebruiken. Er is een getrapte bevoegdheid wie welke gegevens van de cliënt kan raadplegen.

 

C.    Domotica en beeldzorg.

Tragel Zorg start een pilot met beeldzorg bij 40 extramurale cliënten met behulp van i-pads. In principe maakt de begeleider de cliënt wegwijs met zijn i-pad en wordt e.e.a. afgestemd met Zeeland 2.0. De verwachting is dat met behulp van apps de doelgroep de i-pads goed weten te gebruiken. De i-pads kunnen ook gebruikt worden bij snoezelen door middel van mooie beelden of zachte geluiden. De cliënt activeert wat hij / zij prettig vindt.

 

D.    Adviesaanvraag wassen en strijken.

De CCR is teleurgesteld over de hoogte van de bijdrage die van de cliënten gevraagd wordt voor het wassen en strijken van persoonsgebonden goed. De CCR verzoekt Tragel opnieuw te kijken naar hun tarieven en deze te vergelijken met die van collega-instellingen in den lande. De RvB zegt toe te laten onderzoeken of de voorgestelde tarieven naar beneden bijgesteld kunnen worden.