08 april 2013

Highlights CCR-vergadering d.d. 08 april 2013

 

 

A.   Contactdag 2013.

De contactdag met de achterban zal plaatsvinden op zaterdag 09 november a.s. Thema: zorgverlening en domotica. De aanwezigen (cliëntvertegenwoordigers) wordt getoond wat domotica/beeldzorg kan betekenen in de zorgverlening aan de cliënten van Tragel Zorg.

       Twee CCR-leden nemen zitting in de werkgroep ter voorbereiding van deze dag.

 

B.   Informatie verstrekking aan achterban.

Er wordt volop gewerkt aan een update van de gegevens vanuit de CCR op het website deel van Tragel Zorg.

De CCR heeft in iedere editie van Tragel info. twee pagina's tot zijn beschikking om zijn achterban te informeren.

 

 

 

 

Highlights Overlegvergadering d.d. 08 april 2013

 

 

A.   Beeldzorg.

Tragel Zorg heeft binnen de extramurale zorg een experiment in voorbereiding waarbij de communicatie tussen begeleider en cliënt deels met behulp van een i-pad met speciale software plaatsvindt. Hiermee kan Tragel Zorg m.b.t. de zorgverlening aan cliënten, op afstand contact leggen met de cliënt maar ook met huisartsenpraktijken en specialisten raadplegen. De volgende stap is dat ook in de intramurale zorg ervaring wordt opgedaan met deze technologie.

    

B.   Nieuwe huisvesting cliënten.

       Tragel Zorg bekijkt alternatieven voor de huisvesting in Sint-Jansteen.

 

C.    Vervoer cliënten sociale activiteiten.

De aansprakelijkheid voor begeleiders of vrijwilligers bij het vervoeren van cliënten met de eigen auto is nu goed geregeld.

 

D.   Evaluatie medezeggenschapsstructuur.

Een stuurgroep gaat onderzoeken wat de struikelblokken zijn bij de huidige uitvoering van de medezeggenschapsstructuur en wat nu wenselijk en haalbaar is.

 

E.    Adviesaanvraag klachtenregeling cliënten.

De CCR gaat akkoord met de aanpassingen in de huidige klachtenregeling om te voldoen aan de erkenningseisen van het UWV voor job coaches.